Tatra 805-expediční vozidlo

01.04.2013 20:20

Tatra 805-expediční vozidlo:
Druhá expedice inženýrů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky byla uskutečněna dvěma cestovatrelskými specíly T.805. Vedla přes Blízký východ, Asii, Indonésii, Japonsko a asijskou část bývalého Sovětského svazu. Dvojice legendárních cestovatelů vyrazila v roce 1959 a do Československa se vrátila v roce 1964. Z této dlouhé expedice pořídili mimo jiné "Zvláštní zprávu č.5", ve které kriticky zveřejnily poměry v bývalém Sovětském svazu, čímž popudili i samotného Brežněva! Cestovatélé Z+H se od tohoto okamžiku dostali do izolace, nesmělo se o ních vydávat žádné publikace, sami rovněž nesměli publikovat, měli problém získat jakoukoliv práci, zadostiučinění se jím dostalo až po roce 1989. Ve zdejším museu máme vystavenou jednu ze dvou originálních T.805 a to modro-stříbrnou kterou řídil ing. Jiří Hanzelka, druhou červeno-stříbrnou, kterou řídil ing. Miroslav Zikmund má ve své expozici i Regionální muzeum v Kopřivnic.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.